НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11909968 Картинка 5138508 Картинка 6558383 Картинка 833391 Картинка 9665598 Картинка 1210334 Картинка 7933957 Картинка 4908843 Картинка 4045914 Картинка 10646685

На вниманието на студентите явяващи се на изпит ТАО – Зимна изпитна сесия

Всички студенти явяващи се на изпит ТАО на зимната изпитна сесия ТРЯБВА да имат успешно завършен курс „ТАО“.

Изостанали студенти с успешно завършен курс „ТАО“, могат да се явяват в поправителната сесия с платена такса изпит.


    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share