НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8983028 Картинка 4181712 Картинка 4274789 Картинка 8963450 Картинка 5853012 Картинка 8307850 Картинка 10183325 Картинка 8324975 Картинка 10785076 Картинка 5860306

СИД „Психология на конфликтите“ – за студенти IІІ курс от факултет Педагогика, задочно и редовно обучение

 
Свободно избираемата (теоретична) дисциплина „Психология на конфликтите”, включена в учебния план на студентите от трети курс, факултет „Педагогика“ - редовно и задочно обучение, шести (летен) семестър, ще се провежда чрез електронна форма на обучение. Записване на e-mail: galinarogleva@abv.bg с име, фамилия, факултет, курс, факултетен номер.

Срок за записване: за студенти – задочно обучение - 18.01.2021 г., за студенти – редовно обучение – 08.03.2021 г.

Информация за началото на заниманията ще бъде изпратена на e-mail адрес и в платформата за дистанционно обучение в НСА.

Водещ прeподавател: Доц. д-р Галина Домусчиева-Роглева
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share