НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6049092 Картинка 2178380 Картинка 11554465 Картинка 3022931 Картинка 11036031 Картинка 6813281 Картинка 11669781 Картинка 5261056 Картинка 345964 Картинка 3538565

Записване за избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”

 
Избираемата (теоретична) дисциплина „Правилознание в леката атлетика”, включена в учебния план на ПН 1.3.Педагогика на обучението по …  за студенти - редовно и задочно обучение, от 3 курс Факултет „Педагогика“ за 6-ти (летен) семестър, ще се провежда и чрез електронна форма на обучение. Записване на e-mail: klasa@abv.bg с посочване на име, фамилия, факултет, курс, алб.№ и спорт, който практикуват.

Срок за записване за задочници - 24.01.2021 г., за редовни студенти – 28.02.2021 г., след което ще получат на e-mail адреса си указание за работа в платформата за дистанционно и електронно обучение в НСА.

Завършилите избираемата дисциплина „Правилознание в леката атлетика“, след успешно представяне на изпитните изисквания, ще имат възможност да придобият и съдийска категория по лека атлетика и да бъдат част от съдийския състав още на предстоящите Национални шампионати в зала.

Водещ прeподавател: проф. Апостол Славчев, доктор.

За допълнителна информация представяйте въпросите си на посочения  e-mail: klasa@abv.bg , на GSM 0888634411 или кабинет 404.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share