НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8561902 Картинка 2205395 Картинка 5533804 Картинка 8061882 Картинка 3736918 Картинка 4829458 Картинка 6465020 Картинка 2801177 Картинка 7149899 Картинка 7488330

За студентите от 2 к. ФС и 2 к. ФП, които ще се явяват на изпит по плуване на редовната изпитна сесия

 
В рамките на установения график за явяване на редовната изпитна сесия по плуване имат право да се явяват всички студенти, които са приключили успешно курс „Водни спортове“.
Моля, студентите да спазват установения график за явяване на изпит по дати, часове и групи.
 
    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share