НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2939787 Картинка 7805948 Картинка 8500377 Картинка 4304444 Картинка 5707104 Картинка 3093314 Картинка 7094346 Картинка 1960556 Картинка 11912458 Картинка 7143615

На вниманието на всички магистри в професионално направление 7.6. Спорт – Задочно обучение

Часовете по модул "Изследователски методи и контрол в спорта"  ще се
проведaт на 12 януари 2021 г. (вторник) в платформата Google Meet чрез
посочения линк  с начало 9.45 ч.!

https://meet.google.com/ijf-ihbz-yts

Доц. Павел Йорданов

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share