НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8258880 Картинка 11820207 Картинка 7286785 Картинка 6209334 Картинка 9813618 Картинка 8141533 Картинка 4789090 Картинка 3717767 Картинка 2845136 Картинка 11649419

Важно за студентите от Задочно обучение

 

Учебните занимания за летен семестър на уч. 2020/2021 г. ще се провеждат онлайн в платформата на НСА „В.Левски“ http://www.virtual.nsa.bg/

1. Заниманията ще се провеждат по обявеното учебно разписание от 18.01.2021 г. (При необходимост може да се използва и предварително обявена от преподавател, различна платформа.)

2. За да имате достъп до платформата е необходимо:

 • Да се запишете за летен семестър – записването е онлайн. Платете такса за обучение по банков път на:
  Национална спортна академия „Васил Левски“
  IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01
  BIC: BNBGBGSD
  Банка: БНБ - ЦУ
  основание: такса за задочно обучение, фак.№…… и курс …….

 • Сканирайте платежния документ и го изпратете на e-mail: zadochno@nsa.bg, като потвърдите имена, фак.№ и курс.
 • Срока за административно записване на семестъра е до 14 януари 2021 г.

3. Поради удължаване на епидемичната обстановка в страната, преддипломната стажантска практика за студентите в 10 семестър по специалност „физическо възпитание“ се отлага и ще се проведе по допълнително обявен график в сайта на НСА.


    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share