НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1440675 Картинка 11242191 Картинка 11330624 Картинка 11732055 Картинка 4408124 Картинка 5172142 Картинка 1851374 Картинка 9302324 Картинка 6190063 Картинка 428381

На вниманието на студентите записали ФИД „Теория на стрелбата с лък“

 

ФИД „ТЕОРИЯ НА СТРЕЛБАТА С ЛЪК“
Факултет спорт - 4 курс, редовно обучение


На вниманието на студентите записали ФИД „Теория на стрелбата с лък“:
Рефератите на тема: „Историческо развитие на стрелбата с лък като спорт в национален и в световен мащаб“ могат да бъдат изпращани на e-mail: tshitsho06@abv.bg.


Водещ преподавател: гл.ас. Михаил Оцетов, доктор
 
    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share