НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

15.10.2020 - График за явяване на държавен изпит по специалност "КИНЕЗИТЕРАПИЯ"

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по специалност "КИНЕЗИТЕРАПИЯ"

20 октомври 2020 г. - ул. Гургулят №1 - заседателна зала

1.

И. Кирилова

32378

9.00

2.

Б. Василев

32383

-

3.

Н. Божилов

32381

-

4.

Ст. Стоичков

32379

-

5.

М. Луканова

32428

-

6.

Р. Гергова

32423

-

7.

Д. Спасова

32459

-

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share