НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

13.10.2020 - ИД "Теоретични основи на спортната фехтовка"

На 13.10.2020 г. от 13.00 ч. в зала „Фехтовка“, намираща се в МФСЗ,  ще се проведе организационна среща със студенти III курс на факултет „Спорт“, желаещи да изучават СИД ,,Теоретични основи на спортната фехтовка“ /теория/.

Водещ преподавател : хонор. преп. Боряна Кръстева
    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share