НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3133639 Картинка 2473826 Картинка 11824000 Картинка 8908280 Картинка 2600885 Картинка 11660165 Картинка 7350458 Картинка 9583240 Картинка 5315156 Картинка 11697567

ВАЖНО за всички студенти – IV курс, редовно обучение – випуск уч. 2019/2020 с нова/втора/квалификация „Учител по ФВС“, „Треньор“, „Спортен мениджър“

След съгласувано решение на ръководството на Национална спортна академия „Васил Левски“ преддипломната стажантска практика по нова/втора/квалификация за студентите редовно обучение в ОКС „бакалавър“, факултети „Спорт“ и „Педагогика“ – випуск учебна 2019/2020 г., ще се проведе в периода 12-30 октомври 2020 г. (включително с държавните изпитни уроци).

Разпределението на студентите ще бъде публикувано на сайта на НСА, както и на информационното табло пред „Кариерен център“.
    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share