НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7167523 Картинка 8308065 Картинка 7668703 Картинка 881854 Картинка 7872550 Картинка 4855366 Картинка 1825233 Картинка 9727231 Картинка 34620 Картинка 3300457

Важно за приключване по управленска практика за студенти редовно обучение по първа специалност

Студентите в редовна форма на обучение, провели преддипломната си управленска практика  по първа специалност в периода февруари – март 2020, ще бъдат оценени по представената документация. Необходимите документи трябва да са подготвени спрямо изискванията в програмата за преддипломна практика (можете да я намерите в този сайт в раздел Студенти -> Бакалаври -> Практики) и да са записани в един общ файл. Името на файла да включва името, факултетния номер на студента, и базата на разпределение, изписани с латинска транслитерация и разделени с долна черта. Допустими файлови формати са doc, docx, pdf, odt и rtf.

Пример: Ivan_Ivanov_28282_Levski.pdf

Файлът следва да се изпрати по електронна поща, като в полето за „Тема:“(Subject) на писмото трябва да изпишете името си, факултетния номер и базата, където сте разпределени.

Пример: Иван Иванов 28282, Бази с по-малък брой студенти

Комисия от катедра „Мениджмънт и история на спорта“ ще оцени представените документи. Поставената оценка е окончателна.

Адресът, на който трябва да изпратите документите е:

praktiki@nsa-management.com

 Срок за изпращане на документацията: 25 септември 2020 г.

 От катедра „Мениджмънт и история на спорта“

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share