НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7176746 Картинка 1534528 Картинка 6161697 Картинка 7554508 Картинка 6278594 Картинка 5100434 Картинка 7303094 Картинка 4911550 Картинка 8275370 Картинка 11545372

Важно за изпитите по Гимнастика !

Всички студенти, които са преминали дистанционно изпита по Гимнастика на 8.09.20г. и МП Гимнастика на 11.09.20г., да се свържат с преподавателите си, при които са били на практика за да им бъде оформена крайната оценка.

За изпита по Гимнастика на 01.10.20г. студентите трябва да имат в книжките нанесена оценка от практиката, а за ФП и оценката по Основна гимнастика от 1 курс.

За изпита по МП Гимнастика на 04.10.20г., студентите трябва да имат в книжките нанесена оценка от изпитния урок.

В тази връзка студентите да се вържат с преподавателите си за да им нанесат оценките в книжките.

От катедра „Гимнастика“. 

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share