НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2800528 Картинка 10164442 Картинка 1966869 Картинка 472881 Картинка 8969405 Картинка 10852097 Картинка 7823052 Картинка 10145963 Картинка 10375367 Картинка 10278059

ЗА ПОЛОЖИЛИТЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г. в ОКС „БАКАЛАВЪР“

ВАЖНО

ЗА ПОЛОЖИЛИТЕ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ 2020 г. в ОКС „БАКАЛАВЪР“

 

За да получите диплома за висше образование е необходимо лично да подпишете дипломата си в Учебен отдел – кабинет 108 в периода от 28 септември до 9 октомври 2020 г.

                                                                               Учебен отдел

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share