НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

9.09.2020 - ПРИЕМ НА МАГИСТРИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/21 г.

ПРИЕМ ЗА 2020 Г.

  

Допълнително обучение /за студенти завършили различна специалност/

24.08. – 08.09.2020 г. – Подаване на документи

09.09.2020 г. – Комисия по прием на студенти

09.09.2020 г. – Изготвяне на заповед за прием

10-11.09.2020 г. – Записване за адаптивен семестър

11.09.2020 г. – Начало на адаптивен семестър

 

Редовно, задочно и дистанционно обучение

24.08. – 21.10.2020 г. – Подаване на документи

22.10.2020 г. – Комисия по прием

23.10.2020 г. – Изготвяне на заповед за прием

26 – 28.10.2020 г. – Записване за държавна поръчка

29.10.- 05.11.2020 г. – Записване  за платено обучение

09.11.2020 г. – Начало на учебната година

 

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share