НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

6.09.2020 - ФИД „Психология на общуването“ и ФИД „Психология на конфликтите и стратегии за разрешаването им“

ФИД „Психология на общуването“ – 2 кредита и ФИД „Психология на конфликтите и стратегии за разрешаването им“ – 1 кредит, за студенти от V курс, задочно обучение

Записване на e-mail: galinarogleva@abv.bg до 14.09.2020 г. с име, група, факултетен номер и e-mail.

Водещ преподавател: доц. д-р Галина Домусчиева-Роглева

    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share