НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

3.09.2020 - Защита на курсови работи и изпит по специалност (Гимнастика)

На 24.09.2020 г. от 13 ч. в методичния кабинет по гимнастика ще се проведе защита на курсови работи и изпит по специалност за ІV курс.
    Всички


??????? ??? Facebook Twitter Share