НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7559589 Картинка 649822 Картинка 7091233 Картинка 1179723 Картинка 255268 Картинка 10453951 Картинка 329292 Картинка 8177546 Картинка 4534761 Картинка 5559

График за Държавен изпит по основна специалност

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА и НОВА специалност

СПОРТНА АНИМАЦИЯ

 

20 септември  2019 г. – зала 415-методичен кабинет по зимни спортове

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

30851

А. Костов

13.00

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност

АДАПТИРАНА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ

 

20 септември 2019 г. – методичен кабинет по АФА, бл.70

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

31530

Н. Чакалов

9.00

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност

СПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ

 

20 септември 2019 г. – методичен кабинет по „Спортен мениджмънт“

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

32181

П. Николова

10.00

2.

31478

Б.Ботев

 

 

Г Р А Ф И К

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност СПОРТ

 

18 септември  2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

32173

Ж. Милкова

8.30

2.

31357

П. Горанова

3.

31328

П. Иванов

4.

28406

Я. Стоянов

5.

27058

М. Иванова

6.

23114

Д. Руйнекова

7.

10290

Х. Любенов

8.

11116

П. Петкова

9.

31915

С. Атанасов

10.

10471

П. Гогов

11.

31935

Д. Кюмюрджиев

12.

27105

А. Методиева

13.

31846

В. Бимбалов

14.

29413

В. Софияди

15.

10801

К. Щерева

16.

10984

Ц.Цонева

17.

10979

К. Попянкова

18.

31201

Т. Георгиева

19.

31454

М. Милошева

20.

30699

Д. Павлов

21.

31822

В. Блатска

22.

26990

И. Димитров

23.

32084

А. Начев

 

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло.

 

Г Р А Ф И К

 

за явяване на държавен изпит по ОСНОВНА специалност

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

 

18 септември 2019 г. – заседателна зала

 

№ по ред

 

Алб.№

 

Име и фамилия

 

Час

1.

15049

М. Богалинска

13.30

2.

23734

Н. Марковски

3.

23703

Е. Кирев

4.

25004

Ю. Павлова

5.

26725

Ц. Георгиев

6.

28013

Е. Радкова

7.

30341

Г. Анчев

8.

31021

М. Рангелова

9.

31757

Р. Ангушев

10.

21382

Р. Методиева

11.

10308

Д. Петров

12.

11101

Р. Харитонова

      13.

11034

С. Гошев

14.

30972

И. Иванов

 

Забележка: Моля, явявайте се на изпит с подходящо облекло

    Всички


 
??????? ??? Facebook Twitter Share