НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9192810 Картинка 8908143 Картинка 1308032 Картинка 60744 Картинка 11547968 Картинка 10928004 Картинка 10013143 Картинка 10579109 Картинка 8473406 Картинка 1368267Летни студентски бригади


Важно!

Организирането на летни студентски бригади става от фирми, които са извън НСА. Имайте предвид, че участието в тях създава затруднения за включването Ви в летните учебни курсове. Необходимо е да се запознаете с правилата за администриране на това участие, описани в Наредбата за администриране на учебната дейност и своевременно да уведомите съответния деканат.

Договора за участие в студентски бригади в чужбина можте да изтеглите от ТУК

 
 
Facebook Twitter Share