НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8442761 Картинка 3874159 Картинка 2072887 Картинка 707624 Картинка 1274259 Картинка 11842665 Картинка 8744746 Картинка 4662805 Картинка 1288806 Картинка 1717847Подаване на заявления за платено обучение


Приемът на документи за кандидатстване за платена форма на обучение е  в периода 27- 29 юли (за задочно обучение) и 29.08-02.09.2022 г. (за редовно обучение).  Kласирането на кандидат-студентите за всички специалности ще бъде на базата на следните балообразуващи оценки: общ успех от дипломата за средно образование и ДЗИ по български език и литература, като максималният бал е 12.

    
 
Facebook Twitter Share