НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4574302 Картинка 6050419 Картинка 12035991 Картинка 6454585 Картинка 9319524 Картинка 9484844 Картинка 769850 Картинка 373475 Картинка 8508619 Картинка 9152569Поправителна сесия


Г Р А Ф И К
ЗА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година
I курс, ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА

 

 1. Анатомия – 29.06, Virtual NSA, 18.00
 2. Информатика – 28.06, Virtual NSA, 14.00
 3. Философия – 03.07, Virtual NSA, 8.00
 4. Ски – 30.06, Virtual NSA, 14.00
 5. Ритмика и танци и методика – 28.06, Virtual NSA, 11.00
 6. Подвижни игри – 30.06 Virtual NSA, 18.00
 7. Хандбал и МП – 02.07, Virtual NSA, 8.00

 

Г Р А Ф И К
НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година
I курс, ФАКУЛТЕТ СПОРТ

 1. Психология – 30.06, Virtual NSA, 12.00
 2. Анатомия – 28.06, Virtual NSA, 16.00
 3. Информатика – 01.07 Virtual NSA, 8.00
 4. Чужд език – 30.06, Skype, 9.30
 5. Баскетбол – 01.07, Virtual NSA, 16.00
 6. Футбол – 30.06, Virtual NSA, 16.00
 7. Ски – 02.07, Virtual NSA, 16.00

 

Г Р А Ф И К
НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 год.
I курс, ФАКУЛТЕТ ОЗЗГТ

 1. Физиология –  03.07, Virtual NSA, 12.00
 2. Биомеханика и биофизика – 04.07, Virtual NSA, 12.00
 3. Терапевтични основи и средства на КТ – 28.06, ул.“Гургулят“1, МФЗ А, 9.00
 4. Общи методи за функционални изследвания в КТ- 02.07, ул.“Гургулят“1, МФЗ А, 10.00
 5. Кинезиологични основи на кинезитерапията – 29.06, ул.“Гургулят“1, 502, 9.00
 6. Естествени, преформирани фактори и балнеология – 01.07, Virtual NSA, 12.00
 7. Анатомия – 28.06, Virtual NSA, 18.00
 8. Масаж Т.О – 30.06, ул.“Гургулят“1, 501, 9.00

Г Р А Ф И К
НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година
II курс, ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА

 1. Педагогика –  29.06, Virtual NSA, 10.00
 2. Биохимия – 28.06, Virtual NSA, 8.00
 3. Чужд език – 28.06, Skype, 14.00
 4. Лека атлетика – 30.06, Virtual NSA, 8.00
 5. Гимнастика – 01.07, Virtual NSA, 14.00
 6. Волейбол и МП – 29.06, Virtual NSA, 14.00
 7. Футбол и МП –  03.07, Virtual NSA, 10.00

 

Г Р А Ф И К
НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година
II курс, ФАКУЛТЕТ СПОРТ

 1. Педагогика –30.06, Virtual NSA, 10.00
 2. Биохимия – 29.06, Virtual NSA, 8.00
 3. ТМФВ – 01.07, Virtual NSA, 10.00
 4. Лека атлетика – 28.06, Virtual NSA, 10.00
 5. Гимнастика – 29.06, Virtual NSA, 16.00

 

Г Р А Ф И К
НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 год.
II курс, ФАКУЛТЕТ ОЗЗГТ

 1. Долекарска помощ – 28.06, Virtual NSA, 12.00 
 2. Специализиран анг.език – 01.07, Skype, 14.00 
 3. ТМФВ  – 02.07, Virtual NSA, 10.00 
 4. Спорт за всички –  04.07, Virtual NSA, 10.00 
 5. КТ в ортопедия и травматология  - 29.06, ул.“Гургулят“1, 501, 10.00
 6. Патокинезиология – 28.06, ул.“Гургулят“1, 501, 9.00
 1. Мускулни техники и мобилизации на периферни нерви  - 01.07, ул.“Гургулят“1, МФЗ А, 10.00
 2. Плуване – 29.06, Virtual NSA, 12.00
 3. Масаж Т.О – 30.06, ул.“Гургулят“1, 501, 11.00
 4. Защита на курсови работи – 30.06, ул.“Гургулят“1, МФЗ А, 14.00

 

Г Р А Ф И К
НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година
III курс, ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОГИКА

 

 1. Спортна медицина – 02.07, Virtual NSA, 18.00
 2. ТМСТ – 02.07, Virtual NSA, 12.00
 3. АФА – 04.07, Virtual NSA, 15.00
 4. МП Лека атлетика – 04.07, Virtual NSA, 8.00
 5. МП гимнастика – 04.07, Virtual NSA, 16.00
 6. Борба и МП – 30.06, Virtual NSA, 9.00
 7. Худ.г-ка и МП – 30.06, Virtual NSA, 9.00

 

Г Р А Ф И К
НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 година
III курс, ФАКУЛТЕТ СПОРТ 

 1. Спортна медицина –01.07, Virtual NSA, 18.00
 2. ТМСТ – 02.07, Virtual NSA, 13.00
 3. АФА – 04.07, Virtual NSA, 14.00
 4. Чужд език –  01.07, Skype, 10.00
 5. Екология – 03.07, Virtual NSA, 14.00
 6. МП Лека атлетика – 04.07, Virtual NSA, 9.00
 7. МП гимнастика –  04.07, Virtual NSA, 17.00
 8. Борба и МП – 30.06, Virtual NSA, 9.00
 9. Худ.г-ка и МП – 30.06, Virtual NSA, 9.00
 10. Футбол и МП – 03.07, Virtual NSA, 10.00
 11.  Ритмика и танци и МП – 28.06, Virtual NSA, 11.00
 12. МП Хандбал – 02.07, Virtual NSA, 9.00
 13. МП Волейбол – 29.06, Virtual NSA, 15.00

 

 

Г Р А Ф И К
НА ПОПРАВИТЕЛНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – уч.2020/2021 год.
III курс, ФАКУЛТЕТ ОЗЗГТ

 

 1. Основи на фармакологията  – 02.07, Virtual NSA, 14.00
 2. Масаж – 30.06 ул.“Гургулят“1, 501 и 204, 15.00
 3. Психиатрия – 28.06 ул.“Гургулят“1, 502, 9.00
 4. КТ при нервни и психични болести – 29.06 ул.“Гургулят“1, 503, 10.00
 5. Педиатрия – 28.06 ул.“Гургулят“1, 502, 12.30
 6. КТ при детски болести – 29.06 ул.“Гургулят“1, 503,13.00
 7. АФА – 03.07, ул.“Гургулят“1, 502, 12.30
 8. Естествени, преформирани физикални фактори и балнеология – 01.07, Virtual NSA, 13.00
    
 
Facebook Twitter Share