НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5542097 Картинка 6655502 Картинка 6900258 Картинка 990966 Картинка 11096158 Картинка 220281 Картинка 12079185 Картинка 9868534 Картинка 9120881 Картинка 7010823Прием в ОКС "Магистър" за учебната 2022/23


ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ /ЗА СТУДЕНТИ ЗАВЪРШИЛИ РАЗЛИЧНА СПЕЦИАЛНОСТ/

 

22.08. – 05.09.2022 г. – Подаване на документи

07.09.2022 г. – Комисия по прием на студенти

07.09.2022 г. – Изготвяне на заповед за прием

08-09.09.2022 г. – Записване за допълнително обучение


09.09.2022 г. – Начало на допълнителното обучение

 

Редовно, задочно и дистанционно обучение

29.08. – 19.10.2022 г. – Подаване на документи

20.10.2022 г. – Комисия по прием

21.10.2022 г. – Изготвяне на заповед за прием

24 – 26.10.2022 г. – Записване за държавна поръчка

27.10. – 04.11.2022 г. Записване за платено обучение


14.11.2022 г. – Начало на учебната година

    
 
Facebook Twitter Share