НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1219988 Картинка 11082469 Картинка 4134389 Картинка 8958909 Картинка 9938495 Картинка 2439594 Картинка 9524441 Картинка 5930052 Картинка 889432 Картинка 5579797

Декларация за достъпност

 

Декларация за достъпност

Национална Спортна Академия “Васил Левски” цели да осигури ефективност и сигурност при предоставянето на електронни административни услуги на гражданите и организации независимо от използваните технологии и умения.

Ние активно работим за подобряване на достъпността и използваемостта на интернет страницата си и в тази си дейност се придържаме към наличните стандарти и добри практики. С цел да осигурим поддържането и актуализирането на уебсайта по достъпни за потребителите начини, спазваме изискванията за достъпност.

 

Инициатива за уеб достъпност

Интернет страницата на НСА се опитва да покрие ниво на достъпност според последните стандарти, като използва най-добрите практики и техники. Основна цел на НСА е да се обезпечи разработването, внедряването и надграждането на необходимите информационни ресурси на електронното управление при спазване на изискванията за мрежова и информационна сигурност и оперативна съвместимост, както и прилагане на устойчив модел за дългосрочното им управление и поддръжка.

 

Изключения

Макар да се стремим да осигурим съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Браузърите и техниките за разработка и достъп до интернет се развиват много бързо и понякога някои от стандартните изисквания за достъпност стават излишни. В тази светлина ние непрекъснато развиваме технологично страницата на НСА с оглед постигането на високи стандарти на достъпност и използваемост на съдържанието в нея.

Във връзка с предстояща промяна в нормативната уредба, свързана с транспониране на Директива (ЕС) 2016/2102, Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523, относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, ще бъдат приложени промяна в страницата на НСА с цел адаптирането й.

 

Препоръчана конфигурация на браузъра и компютъра:

  • Браузър: Firefox 15 и по-висок, Opera 10 и по-висок, Google Chrome 21 и по- висок, Internet Explorer 10 и по-висок
  • Позволен SSL протокол, Java Scripty и cookies
  • Операционна система: Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Linux, MacOS
  • Процесор: 1 GHz и по-бърз
  • 1 GB операционна памет
  • Разрешаваща способност на монитора: 1024 x 768
  • Включване към интернет: 1 Mb/s


Препоръчителни разширения на браузъра

Във формат PDF предлагаме някои документи и допълнителна информация, които са твърде големи и е подходящо да бъдат изтеглени. За изобразяване на тези документи е необходимо да има инсталиран браузър Adobe Reader, който е безплатен за изтегляне на страниците на дружеството Adobe Systems, Inc.

 

Срок за разглеждане на сигнали

Всички сигнали подадени от потребителите свързани с нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата, ще бъдат разгледани в срок от един месец от датата на подаването им. След разглеждане ще бъдат предприети мерките за отстраняване на нарушението на достъпността.

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share