НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6991751 Картинка 4097851 Картинка 4500891 Картинка 2949895 Картинка 11744373 Картинка 7911246 Картинка 3299207 Картинка 11160006 Картинка 10638669 Картинка 2628776

Такси за кандидатстване и обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

??????? ??? Facebook Twitter Share