НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5984580 Картинка 11476142 Картинка 10496639 Картинка 3869191 Картинка 6531405 Картинка 10454230 Картинка 2335645 Картинка 5007233 Картинка 1927146 Картинка 4253711

VI Международна научна конференция "Спорт и сигурност" - 14-15 май 2020 г.

Поради обявената от правителството извънредната ситуация в страната и с цел спиране на разпространението на COVID-19, Международната научна конференция „Спорт и сигурност“ се отлага за по-късна дата. През месец септември ще бъде публикувана информация за събитието на сайта на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Due to concerns about the new coronavirus and the emergency situation declared by the government in the country, the International Scientific Conference "Sport and Security" has been postponed for a later date. In September, information about the event will be announced on the site of the National Sports Academy "Vasil Levski".

 

Документи
Регистрационна форма
Регистрационна форма
Call for participation
Call for participation
Registration form
Registration form
 
??????? ??? Facebook Twitter Share