НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

VI Международна научна конференция "Спорт и сигурност" - 14-15 май 2020 г.

Поради обявената от правителството извънредната ситуация в страната и с цел спиране на разпространението на COVID-19, Международната научна конференция „Спорт и сигурност“ се отлага за по-късна дата. През месец септември ще бъде публикувана информация за събитието на сайта на Националната спортна академия „Васил Левски“.

Due to concerns about the new coronavirus and the emergency situation declared by the government in the country, the International Scientific Conference "Sport and Security" has been postponed for a later date. In September, information about the event will be announced on the site of the National Sports Academy "Vasil Levski".

 

Документи
??????? ??? Facebook Twitter Share