НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1703936 Картинка 5780024 Картинка 106887 Картинка 3879124 Картинка 11650871 Картинка 4086521 Картинка 5014484 Картинка 12240393 Картинка 4583039 Картинка 3880191Съобщения


Предприемаческа програма ABLE Activator

Целта на инициативата, която се организира от Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE), е да развие лидерските и предприемаческите умения на 30 активни студенти на възраст от 20 до 35 години, давайки им практическо знание относно стъпките за разработването на бизнес или социален проект. 

Програмата стартира на 3-ти февруари 2023 г., а желаещите могат да кандидатстват за участие до 11-ти декември 2022 г. на https://activator.bg/.

Програмата е базирана изцяло на метода на учене чрез преживяване с много задачи и симулации, които да развият креативност и критичното мислене на студентите. Курсът ще протече в рамките на 6 уикенда, като всеки от тях ще покрие следните модули:

· Лидерски потенциал и предприемачество (3-5 февруари);

· Генериране на идеи и формиране на екипи (11-12 февруари);

· Създаване на стойност и тестване приложимостта на идеите (24-26 февруари);

· Бизнес модел, ценообразуване и встъпване на пазара (11-12 март);

· Маркетингова стратегия, продажби и преговори (18-19 март);

· Демо ден и приветствие в общността (29 март, 7-9 април).


Програмата се провежда на английски език и има такса за участие. За студенти има предвидени 5 пълни стипендии, като на всички ще бъдат осигурени и частични стипендии.

 

Вижте повече информация


Дни на Кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг

Уважаеми Студенти, 

14-то издание на кариерния форум в България „Дни на Кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг“ ще се проведе присъствено и виртуално през месец октомври 2022 г. Кариерното изложение ще ви даде възможност за живи срещи и виртуални интервюта с работодатели.

График за провеждане на Дни на Кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг 2022:

 

Събития на живо в:

  • София - 11 октомври 2022 г .
  • Пловдив - 18 октомври 2022 г.
  • Варна - 20 октомври 2022 г.
  • Габрово - 25 октомври 2022 г.

С виртуален ден за цялата страна:

  • Виртуален ден - 13 октомври 2022 г.

 

Линкове към събитията в социалните мрежи: 

Регистрация за посетители: https://careerdays.bg/bg/it-careerdays/students

Дни на кариерата 2022 - https://careerdays.bg/bg/it-careerdays


Студентски стажове в държавната администрация


Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира централизирана кампания за летни неплатени студентски стажове в държавната администрация.

В момента на Портала - staj.government.bg са обявени над 600 позиции за летен стаж за студенти от 39 професионални направления в 73 структури на държавната администрация.

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 9-ти май 2021 г.

Портал: staj.government.bg

 


 Национални дни на кариерата 2021


Уважаеми
 Студенти

20-то юбилейно издание на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ 2021 ще се проведе присъствено и виртуално. Кариерното изложение ще ви даде възможност за живи срещи и виртуални интервюта с работодатели от различни браншове.

Национални дни на кариерата“ ще се проведат през месец май, а виртуално на 8-ми април. Академичните градове, където ще се проведат на живо са:   

·     София (18-19 май) 

·     Варна  (10 май) 

·     Пловдив (12 май) 

·     Габрово (очакваме нова дата за провеждане) 

·     Русе (очакваме нова дата за провеждане) 

·     Свищов (очакваме нова дата за провеждане) 

·     Велико Търново (очакваме нова дата за провеждане). 

 

Линкове към събитията в социалните мрежи: 

Регистрация за посетители: nationa.careerdays.bg 

Национални дни на кариерата 2021 - national.careerdays.bg  

LinkedIn събитие- https://bit.ly/3uZfsju 

Facebook събитие- https://bit.ly/3rwgTnm 

 


 

Онлайн кариерен форум „Кариера в България“

Министерство на труда и социалната политика в сътрудничество с Агенцията по заетостта организира онлайн кариерен форум „Кариера в България“ на 12 януари 2021 г. от 11 ч. Събитието ще се проведе чрез платформата на Европейската комисия https://www.europeanjobdays.eu/en/events/carrer-bulgaria

Включването в събитието се осъществява с интернет връзка. Регистрацията за форума е отворена и участието е безплатно. 

На кариерното изложение участниците ще имат възможност да осъществят директен контакт с работодатели, да се информират за предлаганите от тях работни места и да кандидатстват по обяви за работа. 

На вниманието на студентите – възможност за стаж в чужбина

AIESEC in Bulgaria, която е международна младежка организация, подпомага развитието на студентите и ги изпраща в чужбина на професионални и доброволчески стажове, чрез които да придобият повече опит в дадена сфера. Организацията от няколко години има партньорство с ООН и работи по техните цели за устойчиво развитие.

Ако искате да заминете на международен стаж, където ще имате възможност да се развиете личностно и професионално, организацията ви предоставя тази възможност. 

Регистрирай се на долупосочения линк за допълнителна информация:

 
Обучителна стажантска програма

На 14-ти октомври 2020 г. Партнърс Груп БГ организира онлайн семинар за студенти. Всички студенти включили се в онлайн семинара ще получат покана за участие в обучителната стажантска програма. Обучителният цикъл в стажантската програма трае 6 седмици и включва менторство от най - успешните мениджъри в компанията за България и Словакия. Насочена към придобиване на практически умения от бизнеса, след успешно завършването на обучението, студентите получават сертификат и възможност за започване на работа или възможност за стартиране на собствен бизнес. 

За регистрация в онлайн семинара, даващ възможност за участие в програмата, е необходимо да се попълни следната форма:

 


 

Във връзка със създадената от МОН Информационна база за „стажант-учители“, която цели мотивиране и привличане на завършващи студенти от педагогически специалности в системата на средното образование, както и подпомагане процеса на назначаването им като учители на свободни позиции в училищата, е необходимо да се регистрирате на следния адрес: http://trademarket.mon.bg/login/student.

Регистрацията е необходимо условие за кандидатстване и евентуално последващо назначаване като учител по ФВС.

 

 

 

 
 
Facebook Twitter Share