НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1845858 Картинка 3820352 Картинка 5811919 Картинка 4836665 Картинка 9847425 Картинка 11448094 Картинка 10659885 Картинка 3003970 Картинка 4444547 Картинка 4255242

Съобщения

Студентски стажове в държавната администрация


Администрацията на Министерския съвет за поредна година организира централизирана кампания за летни неплатени студентски стажове в държавната администрация.

В момента на Портала - staj.government.bg са обявени над 600 позиции за летен стаж за студенти от 39 професионални направления в 73 структури на държавната администрация.

Кандидатстването за летните стажове се осъществява онлайн чрез портала в срок до 9-ти май 2021 г.

Портал: staj.government.bg


Национални дни на кариерата 2021

Уважаеми
 Студенти

20-то юбилейно издание на най-големия кариерен форум в България „Национални дни на кариерата“ 2021 ще се проведе присъствено и виртуално. Кариерното изложение ще ви даде възможност за живи срещи и виртуални интервюта с работодатели от различни браншове.

Национални дни на кариерата“ ще се проведат през месец май, а виртуално на 8-ми април. Академичните градове, където ще се проведат на живо са:   

·     София (18-19 май) 

·     Варна  (10 май) 

·     Пловдив (12 май) 

·     Габрово (очакваме нова дата за провеждане) 

·     Русе (очакваме нова дата за провеждане) 

·     Свищов (очакваме нова дата за провеждане) 

·     Велико Търново (очакваме нова дата за провеждане). 

 

Линкове към събитията в социалните мрежи: 

Регистрация за посетители: nationa.careerdays.bg 

Национални дни на кариерата 2021 - national.careerdays.bg  

LinkedIn събитие- https://bit.ly/3uZfsju 

Facebook събитие- https://bit.ly/3rwgTnm 

 


 

Онлайн кариерен форум „Кариера в България“

Министерство на труда и социалната политика в сътрудничество с Агенцията по заетостта организира онлайн кариерен форум „Кариера в България“ на 12 януари 2021 г. от 11 ч. Събитието ще се проведе чрез платформата на Европейската комисия https://www.europeanjobdays.eu/en/events/carrer-bulgaria

Включването в събитието се осъществява с интернет връзка. Регистрацията за форума е отворена и участието е безплатно. 

На кариерното изложение участниците ще имат възможност да осъществят директен контакт с работодатели, да се информират за предлаганите от тях работни места и да кандидатстват по обяви за работа. 

На вниманието на студентите – възможност за стаж в чужбина

AIESEC in Bulgaria, която е международна младежка организация, подпомага развитието на студентите и ги изпраща в чужбина на професионални и доброволчески стажове, чрез които да придобият повече опит в дадена сфера. Организацията от няколко години има партньорство с ООН и работи по техните цели за устойчиво развитие.

Ако искате да заминете на международен стаж, където ще имате възможност да се развиете личностно и професионално, организацията ви предоставя тази възможност. 

Регистрирай се на долупосочения линк за допълнителна информация:

 
Обучителна стажантска програма

На 14-ти октомври 2020 г. Партнърс Груп БГ организира онлайн семинар за студенти. Всички студенти включили се в онлайн семинара ще получат покана за участие в обучителната стажантска програма. Обучителният цикъл в стажантската програма трае 6 седмици и включва менторство от най - успешните мениджъри в компанията за България и Словакия. Насочена към придобиване на практически умения от бизнеса, след успешно завършването на обучението, студентите получават сертификат и възможност за започване на работа или възможност за стартиране на собствен бизнес. 

За регистрация в онлайн семинара, даващ възможност за участие в програмата, е необходимо да се попълни следната форма:

 


 

Във връзка със създадената от МОН Информационна база за „стажант-учители“, която цели мотивиране и привличане на завършващи студенти от педагогически специалности в системата на средното образование, както и подпомагане процеса на назначаването им като учители на свободни позиции в училищата, е необходимо да се регистрирате на следния адрес: http://trademarket.mon.bg/login/student.

Регистрацията е необходимо условие за кандидатстване и евентуално последващо назначаване като учител по ФВС.

 

 

 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share