НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12196481 Картинка 1951797 Картинка 11618530 Картинка 4609595 Картинка 3770458 Картинка 10141415 Картинка 77726 Картинка 2132218 Картинка 1940577 Картинка 910334Конспекти


 

ОКС „Магистър”

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Специалност „SPA култура, източни и аква практики”

1. Същност, историческо развитие и съвременни аспекти на SPA културата. Терминология.

2. Педагогическо общуване при SPA и wellness дейностите.

3. Възрастови аспекти на прилагането на SPA въздействията.

4. Здравна превенция чрез аква и източни практики.

5. Психодиагностика при SPA и wellness практиките.

6. Индивидуална диагностика и изготвяне на SPA програми.

7. Мениджмънт и маркетинг в SPA услугите.

8. Предприемачество в SPA и wellness индустрията.

9. Съвременни технологии за SPA въздействия.

10. Предимства на Eco-SPA продуктовите линии и създаване на специализирани брандове.

11. Класификация и значение на аквапрактиките. Приложение на wellness методи.

12. Енергиен баланс и оценка на здравния статус при практикуване на аква и източни практики.

13. Апаратура и оборудване на SPA център.

14. Фактори и подходи за ефективна организация и управление на SPA център. Рекламни средства.

15. SPA програми за красота и здраве.

16. Профилактични и оздравителни SPA процедури.

17. Източни практики и пресопунктура.

18. Приложение на масажни техники при SPA дейностите.

19. Аквапрактики– характеристика, класификационна структура и методика при различните видове.

20. Аквапрактики с рекреативно въздействие - особености на преподаването при различни възрастови групи.

21. Моделиращи аквапрактики – за развитие на двигателни качества, за корекция на телесни характеристики и др

22. Приложение на геомедицината в SPA&Wellness рекреативните практики.

23. Минерални извори и развитие на SPA туризма в България.

24. Значение на таласо практиките за здравословен начин на живот.

ЛИТЕРАТУРА

1. Андонов Ст., Н. Изов, Хр. Тодоров, И. Мазнев. Водно спасяване в плувни басейни и водни паркове, НСА ПРЕС, С., 2005

2. Гуторанов, Г. Справочник по акупунктура. Изд. Гуторанов и Син. С., 2007.

3. Димитрова Б. SPA култура и аква практики. Учебник за магистри от НСА. изд.” Авангард Прима”, С., 2009

4. Димитрова Б. Аква практики. Ръководство за магистри от НСА. изд.” Авангард Прима”, С., 2009

5. Желев В., Л. Крайджикова. Масаж, изд. „Авангард Прима”, С., 2009

6. Иванов, П. Су джок и мокса. ИК „Медик“ ЕООД. С., 2000.

7. Йорданов Й. SPA и wellness туризъм, С., 2007

8. Йорданов Й. Основи на мениджмънта в туризма и специализираните видове услуги, с., 2009

9. Йорданов Й. Предприемачество в българските условия в сферата на красотата, SPA и wellness услугите и туризма, изд. „АСК Реклама и ПР обслужване”, С., 2009

10. Кутинчева П., Цв. Дилова – Нейкова. Плуване, изд. „Ай анд би”, В. Търново, 2008

11. Лазарова К. Възрастови особености в развитието на двигателните качества и приложението им в различните форми на SPA въздействия, Лекционен курс за модула

12. Милева Ел. Алтернативна педагогика в спорта, изд.”Авангард Прима”,С., 2005

13. Попова-Добрева Д. Ароматотерапевтичен масаж, изд. „Тип-топ прес”, 2005

14. Чейс, П. Д. Полак. 2005. Техники за лечение с кристали. Шамбала.

15. Янчева Т. Психологическо осигуряване на спортната подготовка, С., 1997

16. Шелдрейк, М., 2001. Кристалът лечител.

17. Constant F, Guillemin F, Collin JF, Boulangé M. 1998 Use of spa therapy to improve the quality of life of chronic low back pain patients. In: Medical Care, Lippincot Williams& Wilkinis.

18. Fallowfield,L., 1990. The Quality of Life: The Missing Measurement in Health Care.

19. Preedy, V., Watson, Spa therapy and quality of life. In: www.springerreference.com/docs/

20. Howley E., B. Franks. Health fitness-instructors (hand book), 2000

21. www.Eco-Spa.Lidera.bg

22. www.ESPA

23. www.Balkan SPA Summit

24. www.Global SPA&Wellness Summit

 

 

 

 

 

 

    
 
Facebook Twitter Share