НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8032171 Картинка 5217839 Картинка 10884772 Картинка 10719901 Картинка 128681 Картинка 591809 Картинка 4092644 Картинка 4986634 Картинка 6142980 Картинка 3403945Конспекти


КОНСПЕКТ

ЗА КОМПЛЕКСЕН ИЗПИТ (след първата година) В ДВУГОДИШНАТА ПРОГРАМА ПО „SPA КУЛТУРА, ИЗТОЧНИ И АКВА ПРАКТИКИ” –

ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВО ЗА ЗАПИСВАНЕ В 3-ТИ СЕМЕСТЪР1. Психо-педагогически аспекти в спорта

2. Теория и методика на областта физическо възпитание и спорт

3. Спорт и медико-биологични аспекти

4. Функционална анатомия и основи на антропологията

5. Биомеханика и анализ на спортната техника

6. Физиология и физиология на физическите упражнения

7. Биохимия и биохимия на физическите упражнения

8. Спортна медицина и хигиена

9. Основи на комуникацията и управлението в спорта

10. Значение на Олимпийските спортове (Плуване, Лека атлетика, Гимнастика)

11. Специфика при обучението в игрите с топка (Баскетбол, Волейбол, Хандбал, Футбол, Тенис на корт)

12. Социална приложимост на рекреативната двигателна активност

13. Проектно усвояване на европейски средства

14. Конкурентноспособност и европейско предприемачество

15. Базови техники в спортния масаж и приложението им в практиката

16. Характеристика на двигателната практика Пилатес

17. Характеристика на спорта АеробикаЛитература:

  • 1. Ползваната литература при разработване на рефератите по отделните дисциплини.
  • 2. Дискусия по съдържанието на рефератите
  • 3. Информация от специализирани интернет страници
    
Документи
Конспект за държавен изпит
Конспект за държавен изпит
    
 
Facebook Twitter Share