НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4795148 Картинка 10029775 Картинка 11356827 Картинка 6897425 Картинка 5701431 Картинка 5017174 Картинка 6924139 Картинка 3851889 Картинка 11472452 Картинка 7022802

Такси за обучение 

 

Банкова сметка на НСА „Васил Левски"
IBAN: BG 83BNBG 9661 3100 1751 01 BIC: BNBGBGSD Банка: БНБ - ЦУ
Основание: кандидатстудентска такса /такса обучение или др

??????? ??? Facebook Twitter Share