НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3306069 Картинка 5996842 Картинка 3643460 Картинка 3792412 Картинка 1916915 Картинка 11330938 Картинка 3509230 Картинка 9164852 Картинка 4701110 Картинка 11504884
Структура

СТРУКТУРА НА БИБЛИОТЕКАТААкадемичната библиотека е самостоятелно звено в структурата на Национална спортна академия „Васил Левски”, която се ръководи от „Главен библиотекар”.
Академичната библиотека се състои от: централна библиотека намираща се в сградата на Ректората на НСА „Васил Левски”, в София, Студентски град и филиал, на ул. „Гургулят” №1, София.

 

 
 
Facebook Twitter Share