НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2986695 Картинка 7712690 Картинка 1292993 Картинка 5006829 Картинка 9137318 Картинка 7313733 Картинка 7894427 Картинка 9101162 Картинка 9667624 Картинка 3335214
Подписка за спасяване на водната база на НСА

НСА стартира подписката за запазване на учебната си база в Несебър

Вече е факт намерението за търсене на широка обществена подкрепа, което представители на НСА, студентските съвети и емблематични за българския спорт личности, заявиха на специална пресконференция вчера.

С учредително събрание на 19.10.2010г. в Национална спортна академия бе избран Иницитивен комитет, който стартира подписка в защита на собствеността на академията върху територията на учебната база по водни спортове в Несебър. Инициативата е във връзка с чл. 45, ал. 2, т.2 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

Аула Максима на НСА се оказа тясна да побере всички желаещи да участват в събранието.

Събранието протече по следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на Предложение до Народното събрание за предприемане на законодателни мерки за запазване на държавната собственост върху територията на Висше училище – Национална спортна академия „Васил Левски” в град Несебър.

2. Избиране на Инициативен комитет и негов Председател.

3. Одобряване на бланката за събиране на подписите.

4. Определяне на срока и реда за събиране на подписите.

Румяна Нейкова, Станка Златева, Норайр Нурикян, Петър Лесов, Радослав Великов, Явор Янакиев, Борислав Кьосев и много други шампиони и медалисти на България подкрепиха с присъствието си каузата на НСА.

За председател на Инициативния комитет бе избран проф. Лъчезар Димитров, ректор на НСА. Останалите членове са: Ангел Ранчински – главен секретар на Национално представителство на студентските съвети /НПСС/, проф. Петър Киров – двукратен олимпийски шампион по борба и преподавател в НСА, Норайр Нурикян – двукратен олимпийски шампион по щанги, Петър Лесов – олимпийски шампион по бокс, Румяна Нейкова – олимпийска шампионка по гребане, Дойчин Боянов – първият българин изкачил Еверест без кислород и слязъл жив и здрав.

Пред препълнената зала доц. Христо Константинов, ръководител на учебната база, припомни факти от историята на нейното създаване, акцентирайки върху значителните средства, които държавата е вложила и огромния труд на преподаватели и служители през годините, положен за да се изгради уникалната спортна база на НСА.

Проф. Димитров разказа за тежката многогодишна съдебна битка, която ръководството на НСА е принудено да води в защита на базата. „През този период преминахме през иглени уши, сваляхме концесията два пъти, разправяхме се с полицията по унизителен за нас начин”, припомни ректорът.

Заключителните думи на проф. Димитров предизвикаха взрив от аплодисменти: „Ние хората на спорта сме готови на революционна дейност, ако трябва и в Несебър. Надявам се да се борим до последно. Да запазим академията!”

 Подписката в защита на учебната база на НСА в Несебър постъпи в Народното събрание

Подписката за запазване на статута на учебната база на НСА в Несебър постъпи в Парламента на 18.01.2011 г. Свитъците с подписите на общо 26 291 български граждани бяха внесени в Народното събрание от представители на Инициативния комитет в лицето на неговия председател проф. Лъчезар Димитров, ректор на Национална спортна академия, Ангел Ранчински, главен секретар на Националното представителство на студентските съвети /НПСС/ и Дойчин Боянов, първият българин изкачил успешно връх Еверест без кислороден апарат.

Събитието бе предшествано от пресконференция, на която журналистите бяха запознати с резултатите от националната инициатива по събиране на подписката и придружаващите я предложения за законодателна инициатива, целящи запазване на нейната териториална цялост и предназначение.

В анализ на цялостната кампания проф. Димитров изтъкна, че внасянето на подписката е в защита на интересите на държавата и на младите хора на България, които имат нужда от инфраструктура за образование и спорт. Огорчение предизвиква фактът, че вече 11 години този проблем не намира адекватно решение и продължава да е в „разкрачка”, сподели ректорът на НСА.

Последните решения на Върховния административен съд /ВАС/от януари 2011 г. не оправдаха очакванията за справедлив ход на делото в полза на обществения интерес. Нещо повече, отменяйки решение 84/19.02.2010г. на Министерски съвет, с което базата получи статут на обект с национално значение, има реална опасност от разпокъсване, а оттам и унищожаване на обществено богатство създавано в продължение на десетилетия. Доц. Христо Константинов, ръководител на учебната база разясни пагубните последствия, които крие подобен безотговорен подход към инфраструктурата на обекта.

Случващото се поражда мрачна перспектива пред многобройните дейности, които НСА провежда на територията на учебната база. Пределно ясно е, че без достъп до плажната ивица и морето няма как да се провеждат нито обученията на студентите, нито националните, международни и студентски състезания по водни спортове, нито лагерите за хора с увреждания и в неравностойно положение. Интересите на всички тези групи хора са засегнати, те са игнорирани заради надделяващи финансови интереси.

Пред многобройните представители на медиите категорично бе заявена решителност за предприемане на всички позволени от закона действия в защита на територията от посегателства. Готовността за евентуално организиране на национални студентски протести бе потвърдена и от Ангел Ранчински от НПСС, който подчерта значението на базата за студентския спорт и нейната уникалност.

В заключение участниците в пресконференцията отправиха апел към народните представители да се съобразят с обществените интереси и с волята на хилядите български граждани, изразили чрез подписа си съпричастност и категорична гражданска ангажираност по проблема.

Общо 3 парламентарни комисии ще трябва да се произнесат по внесените с подписката предложения за законодателни промени. В тримесечен срок с решения ще излязат комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите, комисията по правни въпроси и комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.

Оставаме с надеждата, че при взимането на решенията народните представители ще спазят положената при избирането си клетва „ във всичките си действия да се ръководят от интересите на народа”.

 

 
 
Facebook Twitter Share