НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Курсове по СДК

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ съвместно с катедра „Лека атлетика“ организират 18-месечна специализация по лека атлетика. Обучението е в задочна форма. Завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по лека атлетика“. Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №1/04.02.2019 г. на ММС, получават правоспособност за „Помощник-треньор“.

      Желаещите да се включат е необходимо да имат състезателен опит и да подадат заявление по електронен път в сайта на НСА – https://nsa.bg/bg/page,1191. Заявлението може да се подаде и лично в ЦСДК при НСА (студентски град), кабинет 205 – краен срок 15.10.2020 г.

      При сформиране на необходимата група след този срок (и съобразно епидемичната обстановка в страната) всеки своевременно ще бъде информиран за началото и условията на обучението.

    За допълнителна информация – телефон: 02 40 14 238 – ЦСДК,

    или 0892299729 - проф. Марин Гъдев, дн – ръководител катедра.

======================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира четиримесечен  курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител доц. Валентин Панайотов. Обучението е в задочна форма, води се в събота и неделя (целодневно).

Завършилите курса получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори.

Кандидатите да се явят за започване на курса на 27.02.2020 г. (четвъртък) в 13.00 ч.,  НСА (Студентски град) - зала А5, като носят копие от диплома (с приложението) за завършено образование (най-малко  средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 27.02.2020 г., както следва:

·  450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС устройство (с карта).

·  150 лв. в брой на БФ по културизъм и фитнес за лицензиране.

Кандидатите за участие в курса да имат готовност за учебни занимания на 28.02, 29.02 и 1.03 (петък, събота и неделя).

За повече информация: Център за СДК – тел. 02 4014238,  доц. Валентин Панайотов – тел. 0893 396440.

 

======================

Към Центъра за СДК при НСА „В. Левски” се организира двумесечен курс „МАСАЖ – РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ” (включва видове масаж - класически, китайски, антицелулитен, апаратен и др.) с рък. гл.ас. М. Войников от 06.03.2020 г. (петък).

Заниманията се провеждат, както следва: петък – от 17.00 до 20.00ч.; събота и неделя – от 09.00 до 18.00 ч. в НСА – Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриването на курса е на 06.03.2020 г. (петък) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-рия етаж.

За справки и записване: тел. 02/40-14-238 – Център за СДК

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно образование) и 2 бр. снимки.

Таксата ще се заплати след откриването на курса по банков път, чрез ПОС устройство в НСА или чрез „Easypay”.

 

ЦЕНТЪР ЗА СДК

 

===================

Към Центъра за СДК при НСА "В. Левски" се организира 5-седмичен  курс по „КЛАСИЧЕСКИ, ИЗТОЧНОАЗИАТСКИ И АНТИЦЕЛУЛИТЕН МАСАЖ” с рък. гл.ас. Т. Андонова от 08.01.2020 год. (сряда).

Заниманията се провеждат всеки ден (от понеделник до петък) от 17.00 ч. до 20.00 ч. и събота от 9.00 до 18.00 ч. в НСА - Студентски град.

Такса – 400 лв.

Откриване на курса – на 08.01.2020 г. (сряда) в 17.00 ч. в НСА – Студентски град, фоайето на ІІ-ри етаж.

Справки и записване: Център за СДК, каб. 203, тел. 02/ 40-14-238; 089 850 84 04 – гл.ас. Т. Андонова.

Желаещите трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко средно) и 2 бр. снимки.

Таксата за курса ще се заплати след започването му безкасово (по банков път, чрез ПОС устройство в касата на НСА  или в „Изипей”).

===============================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира едномесечен курс по „КУЛТУРИЗЪМ И ФИТНЕС“ с ръководител проф. Владимир Боянов, дн. Обучението е целодневно в продължение на 24-25 дни плюс седмица за самоподготовка и завършва с комплексен изпит.

Завършилите получават удостоверение от НСА и лиценз от БФ по културизъм и фитнес с правоспособност за работа като инструктори. Желаещите да се явят за започване на курса на 10.01.2020 г. (петък) в 13.00 ч., НСА (Студентски град) - зала 215. Не е необходимо предварително записване.

Кандидатите  трябва да носят копие от диплома за завършено образование (най-малко  средно) и 2 бр. снимки. Таксата за обучение и за издаване на лиценз е 600 лв. Тя се заплаща в деня на откриване – 10.01.2020 г., както следва:

·  450 лв. в касата на НСА само чрез ПОС терминал (с карта).

·  150 лв. в брой на БФКФ за издаване на лиценз.

За информация – проф.  Владимир Боянов, тел. 0893 396484  и Център за СДК – тел. 02 4014238.

==================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ организира 3-месечен курс за придобиване на правоспособност за Инструктор по АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА, съобразно изискванията на Наредба №1/2019 г. на ММС. При сформиране на група курсът ще започне на 17.01.2020 г. (петък) в 13.00 ч. в зала 110, централен корпус на НСА „В. Левски“. Заниманията ще се провеждат в събота и неделя.

            За допълнителна информация и записване – телефон: 02/40 14 238 – ЦСДК.

==================================

Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ съвместно със сектор „Хокей на трева“ организират 18-месечна треньорска специализация. Обучението е в задочна форма, като завършилите специализацията и притежаващи висше образование получават професионална квалификация „Треньор по хокей на трева“. Лицата със средно образование, съобразно изискванията на Наредба №1/04.02.2019 г. на ММС, получават правоспособност за „Помощник-треньор“.

Желаещите да се включат в обучението със средно образование трябва да са навършили 28 години.

Заявление се подава по електронен път в сайта на НСА - (ТУК). Крайният срок за подаване на заявления е 31.12.2019 г.

При сформиране на необходимата група през януари 2020 г. всеки ще бъде информиран за условията на обучението и за неговото начало.

За допълнителна информация – телефон: 02 40 14 238 – ЦСДК.

 

=====================================

??????? ??? Facebook Twitter Share