НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11953088 Картинка 10863165 Картинка 1712527 Картинка 10104175 Картинка 41737 Картинка 1807103 Картинка 8467617 Картинка 2708933 Картинка 5608843 Картинка 1988706

Магистри

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ   НОВИНИ   Кандидатстване и прием   Такси за обучение в ОКС Магистър   Допълнително обучение   Дистанционно обучение   Държавни изпити   Дипломни работи   Документи, заявления  

Център ОКС “Магистри”

Ръководител: доц. Галина Очева, доктор
Адрес: София, Студентски град, Национална спортна академия
факс: (02) 400 75 03Инспектори Учебна дейност:

Деяна Петракиева
(02) 4014(316)
Тел/факс (02) 400 75 03
e-mаil: magistrinsa@abv.bg

Стилияна Джурова: (02) 4014(316)
Тел/факс (02) 400 75 03
МИСИЯ

Центърът по образователно-квалификационна степен „Магистри”:

· • Организира обучението на специалисти в областта на спорта, физическото възпитание, кинезитерапията и анимацията, конкурентни на националния и на международния пазар на труда.

· • Интернационализира обучението чрез прилагане на международни стандарти за образователна и за изследователска дейност в областта на спорта, физическото възпитание, кинезитерапията и анимацията.

· • Формира нови знания за прилагане на модерните технологии в спорта, физическото възпитание, кинезитерапията, анимацията, както и за подходите за мениджмънт и медийно отразяване.

· • Базира националната перспектива за развитие на спортната наука в съответствие с европейските модели и стандарти.

ЦЕЛИ

· • Създаване на висококвалифицирани специалисти, необходими за спорта, физическото възпитание и кинезитерапията.

· • Утвърждаване на традициите и ценностите на българското висше спортно образование.

· • Трансфер и адаптация на съвременен образователен опит и практика в обучението на спортни специалисти.

· • Способност за работа в екип, задълбочаване на познанията за ръководни функции в областта на спорта, физическото възпитание, кинезитерапията и туризма, както и в качеството на експерти в държавната и в общинската администрация.

· • Задълбочаване на практическите, теоретичните и методологичните познания за самостоятелни научни изследвания и управление на проекти.

· • Профилирана подготовка и създаване на условия за индивидуализиране на спортната дейност и обучението в съответствие с избраната специалност и с интересите на студентите.


ФИЛОСОФИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението в ОКС “Магистри” на НСА:

· • Съчетава елитарните традиции в спортното образование с нови знания за развитието на процесите и тенденциите в глобалния свят.

· • Базира се на избираемост на кредитите и самостоятелна работа в избраната специалност.

· • Успеваемостта се индикира чрез мобилен самоконтрол по зададени параметри.

· • Резултатът е пряка функция от творческата активност на спортните специалисти, класата на преподавателския екип и добрата материална база на НСА.

 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Националната спортна академия „Васил Левски” се намира в югоизточната част на столицата на Република България град София, в подножието на планината Витоша. Учебният корпус, спортните съоръжения – открити и закрити, многофункционалната спортна зала, общежитието и столът за студенти са разположени на територия с площ от 280 декара, в която има още тенис кортове, футболни игрища, голф игрище, лекоатлетически писти, скочища за дълъг и за висок скок и др. В основния корпус на НСА функционират: библиотека с две читални, компютърен и електронно-информационен център, лекционни, спортни и семинарни зали. Много от учебните зали са оборудвани с компютри и мултимедия. Обменът и трансферът на кредити по ECTS се координира от Центъра за международно сътрудничество. Учебния процес в спортната академия обслужват и базите - лятна край Несебър, намираща се на брега на Черно море, и зимни на Витоша,Рила и Пирин. В центъра на София, в сградата на ул. „Гургулят”, се обучават магистри по кинезитерапия.


Обучението дава висше образование в образователно-квалификационна степен “Магистър” - редовна и задочна форма, в професионалните направления “Спорт”, “Педагогика на обучението по физическо възпитание”, "Обществено здраве" и "Здравни грижи"

 

Документи
Указания за приключване на летния семестър за магистрите
Указания за приключване на летния семестър за магистрите
Магистри 2019 BG
Магистри 2019 BG
Магистри 2019 ENG
Магистри 2019 ENG
Магистри 2019 GR
Магистри 2019 GR
 
??????? ??? Facebook Twitter Share