НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2850754 Картинка 2814335 Картинка 9444092 Картинка 10496031 Картинка 11746454 Картинка 6340295 Картинка 10214063 Картинка 2178307 Картинка 5236691 Картинка 7827662Учебни зали в блок 70


Учебни зали и лаборатории в блок 70

Зала "Франц Бекенбауер"

Изследователска лаборатория по биомеханика и двигателен контрол. -->Повече...

Компютърна зала 'Джон Атанасов" по спортна статистика

 
 
Facebook Twitter Share