НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10379842 Картинка 4094645 Картинка 1366074 Картинка 6643759 Картинка 1516246 Картинка 6181732 Картинка 2454022 Картинка 7523475 Картинка 10896194 Картинка 3460889

Учебни зали в блок 70

Учебни зали и лаборатории в блок 70

Зала "Франц Бекенбауер"

Изследователска лаборатория по биомеханика и двигателен контрол. -->Повече...

Компютърна зала 'Джон Атанасов" по спортна статистика

 
??????? ??? Facebook Twitter Share