НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1878020 Картинка 1284942 Картинка 7166953 Картинка 5705105 Картинка 3465964 Картинка 5356474 Картинка 9070955 Картинка 6764566 Картинка 3288263 Картинка 1031288

Преподавател и студенти от НСА участваха в интензивна програма (BIP) в Грац, Австрия, в рамките на ЕРАЗЪМ+, КА131

Публикувано на 30 юни 2024

Доц. Мартин Еремиев от Катедра „Кинезитерапия и рехабилитация“ и студентите Даниела Илиева и Валерио Цветанов от 3-ти курс, специалност „Кинезитерапия“ в НСА участваха в смесена интензивна програма (Blended Intensive Program, съкратено BIP) във FH JOANNEUM University of Applied Sciences в Грац, Австрия, в периода 03-07.06.2024 г.

Интензивната програма е разработена от преподаватели от FH JOANNEUM, съвместно с преподаватели от партниращите висши училища в Порто, Ротердам, София, Вроцлав, Каунас, Цюрих, Удине и Брюксел.

Темата на интензивната програма беше: „Проблемно базирано обучение по казуси на пациенти“ ("Problem Based Learning with Patient Cases").

Студентите бяха организирани в международни екипи за всяка задача, като целта на обучението беше те да развиват умения за решаване на проблеми, да свързват знанията, придобити в различни лекции, да общуват помежду си и да се самооценяват.

В последния ден от участието си в BIP всеки студентски екип представи кратка лекция, базирана на проследявания и анализиран клиничен случай, пред другите групи студенти и пред преподавателите.

Българските студенти се представиха отлично, като имаха съществен принос към работата на групите, в които участваха, открояваха се с добро владеене на английски, добра компетентност по разглежданите клинични въпроси и добро ниво на социални, комуникативни и междукултурни умения.

   


 
Facebook Twitter Share