НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2025221 Картинка 10162691 Картинка 6493403 Картинка 7525043 Картинка 4394511 Картинка 9586493 Картинка 3665194 Картинка 9140222 Картинка 1293928 Картинка 2218026

Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“

Публикувано на 15 май 2024

По случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври, Националното сдружение на общините обяви второто издание на Национален младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“, насочен към младежи до 29 години - ученици, студенти, работещи или неработещи лица.

В контекста на предстоящите ключови задачи в работата на общините, през 2024 г. темата на Националния младежки конкурс ще бъде обвързана с предстоящото въвеждане на нов модел за определяне на такса „битови отпадъци“ и промяна в обществените навици по отношение на генерирането и събирането на смет. Мотото на тазгодишното издание е „Аз за моята община: зелени идеи – чисти общини“. Целта на формулирането на конкретната задача е тя да има принос в усилията на общината за обективно и широко информиране на обществото за промените и необходимостта от отговорно отношение към управлението на отпадъци.

Участниците в конкурса трябва да обмислят и предложат кампания сред жителите на общината за насърчаване на разделното събиране на отпадъци, намаляване разхищението на храни и повторната употреба на дрехи, мебели и домакинско оборудване и др.

Подбора на темата за тазгодишното издание на конкурса има за цел да подпомогне общините в усилията за активно включване на младите хора в дейностите на местно ниво, в контекста на Закона за младежта, а също така да подкрепи усилията на общините за провеждане на проактивна информационна кампания за предстоящите промени в системите за управление на отпадъците и въвеждането на новия модел за определяне на такса „битови отпадъци“, което трябва да влезе в сила от 2025 г.

Срокът за подаване на идейни проекти е 15 август 2024 г. на konkurs@namrb.org.

Можете да се запознаете с:

 


 
Facebook Twitter Share