НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9963935 Картинка 2846549 Картинка 266020 Картинка 167817 Картинка 5215330 Картинка 3780879 Картинка 3380312 Картинка 9303601 Картинка 6784722 Картинка 1131168

ПРОФ. МАЗНЕВ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ В НСА

Публикувано на 14 май 2024

В интервю за специализираната медия с акцент здравеопазване - zdrave.net проф. Иван Мазнев, главен секретар на Национална спортна академия, предостави информация за подготовката на медицински сестри в НСА през първата за специалността учебна година.

„След успешна подготовка и одобрение на проекта за разкриване на специалност „Медицинска сестра“ от Националната агенция по оценка и акредитация (НАОА), през учебната 2023 – 2024 г. стартирахме приема на студенти. Интересът беше голям и успешно запълнихме местата за обучение, които се финансират от държавата. Приехме и няколко студенти в платена форма на обучение.

Програмата за обучение на медицинските сестри е пряко свързана с Наредбата за единни държавни изисквания на Министерство на здравеопазването. Разбира се, основният фактор за провеждане на успешно обучение са преподавателите. В тази връзка привлякохме водещи специалисти в тази област благодарение на тясното ни сътрудничество с Медицински университет – София. Освен преподавателите, от съществено значение за провеждане на обучението по тази здравна професия са клиничните бази, в които се осъществява практическото обучение.

Постарахме се да сключим договори с водещи лечебни заведения като УМБАЛ „Токуда“, УМБАЛ „Лозенец“, Медицински институт на МВР, МБАЛ „Вита“ и др. Още от първата година ръководството на УМБАЛ „Токуда“ осигури няколко стипендии и покри таксата за обучение на първите десет студенти, класирали се с най-висок бал. От предстоящата година и МБАЛ „Вита“ ще се включи в тази инициатива.

Все повече болници стават партньори на НСА в подготовката на медицински сестри.

Предвиждаме увеличаване на приема и въвеждане на магистърски програми по специалността, съобщи проф. Мазнев.


Линк към пълния текст на интервюто       Пълна информация за кандидатстването в НСА

 


 
Facebook Twitter Share