НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2040133 Картинка 5441057 Картинка 2573181 Картинка 1070401 Картинка 5242 Картинка 928451 Картинка 6961608 Картинка 5908782 Картинка 4276077 Картинка 5900025

Практическо обучение в магистърската програма “Спортен мениджмънт”

Публикувано на 13 май 2024

В процеса на обучението по „Спортен мениджмънт“ студентите от магистърската програма имаха възможност да придобият опит и знания в реална работна среда. Срещите, на които присъстваха, бяха фокусирани върху няколко различни направления, заложени в учебния план на студентите.

Магистрите и водещите преподаватели доц. Нина Атанасова, гл. ас. Илия Димитров и гл. ас. Десислава Илиева участваха реално при организиране и провеждане на пресконференции в професионалния футбол - ПФК „Левски“ София, със съдействието на Ивайло Йовчев, пресаташе на клуба. Друга дейност бе отразяването на спортни събития и контакт със средствата за масова информация в една от водещите онлайн спортни медии - Sportal.bg, със съдействието на Владимир Стоянов, главен редактор. Практическото обучение включваше и управление на спортна зала „Арена София“ при организиране и прoвеждане на спортни събития, със съдействието на Иван Терзийски, управител на спортното съоръжение и член на съвета на директорите на Академика 2011 ЕАД.

Благодарение на високата си компетентност експертите успяха да трансформират теорията в конкретни практически насоки. Студентите получиха полезна информация и добри професионални съвети, свързани с кариерното развитие на спортния мениджър.

Засиленият интерес сред магистрите предизвика множество въпроси и породи открити дискусии, свързани с управлението в маркетинга на социалните мрежи, спортната журналистика, както и в мениджмънта на спортни обекти и съоръжения.

   


 
Facebook Twitter Share