НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3404896 Картинка 6931238 Картинка 11191259 Картинка 8715715 Картинка 4022783 Картинка 153490 Картинка 2550560 Картинка 3748821 Картинка 3300860 Картинка 10075648

Студенти по туризъм-алпинизъм проведоха обучение в ДПП "Витоша"

Публикувано на 24 април 2024


Експертите по флора и фауна от Дирекция на природен парк "Витоша" - Десислава Гюрова и Никола Дойкин се срещнаха със студенти от специалността "Туризъм-алпинизъм" на Национална спортна академия. Срещата бе с тема "Флора и фауна в българските планини и опазване и режим в защитени територии", която е част от учебната програма. 
Лекцията се състоя в екостационар "Белите брези" на територията на ПП "Витоша". Гюрова и Дойкин изнесоха пред студентите подробна презентация по устройството и дейностите в Природния парк, видовете защитени територии и запознаха студентите с растителния и животински свят в планината. Особено внимание бе обърнато на опазването на природните ресурси и отговорното поведение в природна среда. 
 


 
Facebook Twitter Share