НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9364239 Картинка 7504238 Картинка 7387183 Картинка 7146399 Картинка 2647624 Картинка 12062914 Картинка 4992635 Картинка 1431803 Картинка 5138297 Картинка 2328750

Презентации на НСА в София и Сандански

Публикувано на 29 март 2024

В рамките на кандидатстудентската кампания на Национална спортна академия „Васил Левски“ бяха проведени презентации в училища от София и Сандански.

В столицата доц. Величка Александрова и гл. ас. Стоян Бахчевански – преподаватели към катедра „Водни спортове“, представиха Спортната академия пред ученици от X, XI и XII клас в 28-о СУ „Алеко Константинов“ и Национално средно училище ,,София“. Акцентите на разговора и последвалите въпроси бяха върху възможностите за продължаване на образованието и реализацията на студентите, разнообразните специалности, начините за кандидатстване в НСА. Съдействието на директорите и на учителите по физическо възпитание осигури добри условия за дискусия, по като учениците получиха рекламни и информационни материали.

Междувременно среща-разговор за запознаване на ученици със Спортната академия имаше и в Спортното училище в Сандански. На презентацията присъстваха директорът Николай Марков, зам.-директорът Александър Илков и учители. Гл. ас. Стоян Бахчевански и гл. ас. Димитър Трендафилов (катерда „Водни спортове“) запознаха аудиторията с широката гама от специалности, различните възможности за кандидатстване, обновената материална база на Спортната академия. С голям интерес над 40 ученика научиха важни факти за НСА и за бъдещото си образование.

   


 
Facebook Twitter Share