НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1644536 Картинка 5197697 Картинка 4633100 Картинка 8723413 Картинка 10825969 Картинка 8540366 Картинка 11108681 Картинка 8548580 Картинка 8441429 Картинка 2633031

Презентации на НСА в училища в София, Пловдив, Панагюрище и Свиленград

Публикувано на 26 март 2024

Във връзка с кандидатстудентската кампания възможностите на Национална спортна академия „Васил Левски“ за продължаване образованието на зрелостниците бяха представени в училища от София, Панагюрище, Пловдив и Свиленград.

Екип на НСА в рамките на два дни посети ХГ "Св. Св. Кирил и Методий“, СУ „Васил Левски“ и СУ "Цар Симеон Велики" в Пловдив и Професионална гимназия по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм в Панагюрите. В тях с общо над сто ученици разговаряха гл. ас. Владимир Котев (катедра „Баскетбол, волейбол, хандбал“) и студентите Полина Койчева (факултет „Спорт“) и Калоян Желязков (факултет „Педагогика“). Най-голям интерес бе проявен към специалностите в професионални направления „Спорт“ и „Обществено здраве“.

Междувременно гл. ас. Емил Стоименов гостува в СУ „Д-р Петър Берон“ в Свиленград и СУ „Ген. Владимир Стойчев“ в столицата. Преподавателят от катедра „Гимнастика“ запозна общо стотина ученици от 11-и и 12-и клас с възможностите за развитие и реализация в Спортната академия. В срещите участваха също така директорите и съответните класни ръководители. Младежите проявиха сериозна заинтересованост за перспективите, които им дава образованието в НСА, като бяха силно впечатлени от материалната база, предлаганите различни курсове и възможностите за допълнителни сертификати за квалификация.

В друго столично училище - 21 СУ "Христо Ботев", презентация на НСА направи гл. ас. Боян Златев. Преподавателят от катедра „Теория на спорта“ представи Националната спортна академия като университет, който дава много и различни възможности за следване и реализация на студентите си. Младите хора бяха възхитени от материалната база на НСА, с която се запознаха от специален филм, а интересът към специалностите „Спортен мениджмънт“ и „Спортен коментатор“ беше особено голям.

,

   


 
Facebook Twitter Share