НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4334142 Картинка 3829403 Картинка 5892806 Картинка 203147 Картинка 2059669 Картинка 11132579 Картинка 1548637 Картинка 10009463 Картинка 6011077 Картинка 5359458

Кампанията за прием на студенти бе представена в Солун

Публикувано на 22 март 2024

Преподавателите от сектор „Адаптирана физическа активност и спорт“ към Националната спортна академия доц. Стефка Джобова, доц. Величка Александрова, гл. ас. Ивелина Кирилова и хон. преп. Ивелина Димитрова, заедно със студенти от програма АФАС, представиха актуалните образователни възможности и перспективите за бъдеща професионална реализация, които НСА предлага.

Презентацията се състоя в град Солун, Гърция като част от иновативен обучителен семинар по адаптирана физическа активност за действащи учители по физическо възпитание, спортни специалисти и младежки работници, в рамките на програмата #EmpowerSport. Участниците бяха от различни български градове: Смолян, Чепеларе, Бургас, Варна, Русе, Правец, Пловдив, Видин, Монтана, Перник и София.

Организаторите проведоха отделна информационна среща с гръцкия домакински спортен клуб AETOI Thessaloniki, който е посветен на насърчаването на социалното включване на лица с увреждания чрез спорт. Треньори, доброволци и други членове на клуба проявиха голям интерес към магистърската програма „Адаптиран спорт и приобщаващо образование“, предлагана от НСА. Те участваха активно в последвалата дискусия, която допълнително подчерта значението на подобни инициативи. Настоящ студент от тази магистърска програма, Йоанна Карапетриду, също допринесе за интересното обсъждане.

   


 
Facebook Twitter Share