НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10775254 Картинка 8500645 Картинка 4671730 Картинка 6902297 Картинка 1106984 Картинка 9378806 Картинка 4067587 Картинка 8074499 Картинка 12087221 Картинка 7289895

Защита на дисертация Рахым Баялиев

Публикувано на 05 февруари 2024

Официална защита на дисертационния труд на Рахым Баялиев, редовен докторант към катедра „Борба и джудо“ с тема на дисертационния труд „Изпользвания национальных видов спортивной борьбы в физическом воспитании студентов” и научни ръководители доц. Рашо Огнянов Макавеев, доктор и Кудериев Жанибек, доктор, за придобиване на научната степен “Доктор” в професионално направление 7 направление 1.3. Педагогика на обучението по …, докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“ ще се състои на 05.03.2024 г. от 13:00 часа в зала А3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научни ръководители Рашо Огнянов Макавеев, доктор и Кудериев Жанибек, доктор,

Рецензенти:

 1. Доц. Денислав Йорданов Чамишки, доктор
 2. Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор

Научно жури

Вътрешни членове:

 1. Проф. Валентин Стефанов Панайотов, дн
 2. Доц. Денислав Йорданов Чамишки, доктор
  Резервен член доц. Никола Ивайлов Николов, доктор

Външни членове:

 1. Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор
 2. Проф. Ангел Божичков Крумов, доктор
 3. Проф. ГеоргиВладимировИгнатов, доктор – СУ Св. Климент Охридски
  Резервен член проф. Цветко Евгениев Цветков доктор

Технически секретар: Цветелина Гергова-Манчева

 

Материали по защитата

 


 
Facebook Twitter Share