НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11255230 Картинка 1583613 Картинка 1401190 Картинка 5110270 Картинка 1301230 Картинка 9566675 Картинка 1400550 Картинка 9952375 Картинка 6426490 Картинка 11017806

ДЪРЖАВНИ СТИПЕНДИИ НА ЛАТВИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 Г.

Публикувано на 31 януари 2024

Република Латвия предоставя възможност за кандидатстване за стипендии за студенти, академичен и изследователски персонал от български висши училища за обучение в латвийски университети през учебната 2024/2025 г., както и за участие в летни училища, организирани от латвийски университети.

Поканата за кандидатстване за латвийски държавни стипендии за обучение в летните училища, в които чуждестранни студенти и преподаватели могат да участват с латвийската държавна стипендия, за академичната 2024/2025 година ще бъде отворена от 1 февруари 2024 г. до 1 април 2024 г. Цялата подходяща информация е публикувана на уебсайта на Държавната агенция за развитие на образованието:

https://www.viaa.gov.lv/en/summer-schools

Заявленията и необходимите документи за летните училища се изпращат директно до организаторите на летните училища – латвийските университети, чиито представители ще информират всички кандидати за резултатите от конкурса за стипендии.

Формулярът за кандидатстване и необходимите документи за стипендии за обучение за учебната 2024/2025 г. се подават до Държавната агенция за развитие на образованието чрез онлайн система за кандидатстване. Подробна информация, свързана с програмата може да бъде намерена в интернет на адрес: https://www.viaa.gov.lv/en/latvian-state-scholarships

 


 
Facebook Twitter Share