НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1021647 Картинка 3714049 Картинка 7048500 Картинка 1045063 Картинка 11764077 Картинка 2331534 Картинка 4290066 Картинка 11517846 Картинка 8101586 Картинка 5496606

Защита на дисертация - Толгар Ахмадиев

Публикувано на 22 януари 2024

Официална защита на дисертационния труд на Толгар Ахмадиев, докторант редовна форма на обучение към катедра „Борба и джудо”, с тема на дисертационен труд: „Особености на интегрирането на професионалната подготовка на студенти по физическа култура и спорт, специализиращи карате и други източни бойни изкуства“ („Особенности интегрирования профессиональной подготовки студентов физической культуры и спорта, специализирующихся в каратэ и других национальных единоборствах Востока“)“ и научни ръководители доц. Владимир Иванов Ангелов, доктор, к.п.н. проф. Жунисбеков, Жаксыбек Ибрагимович, за придобиване на ОНС „Доктор“ в професионално направление 1.3. „Педагогика на обучението по …“, докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“ ще се състои на 21.02.2023 г. от 13:00 часа в 220 кабинет на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Научен ръководител доц. Владимир Иванов Ангелов, доктор, к.п.н. проф. Жунисбеков, Жаксыбек Ибрагимович

Рецензенти:

 1. Доц. Тодор Желязков Маринов, доктор
 2. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

Научно жури

Вътрешни членове:

 1. Доц. Радослав Митков Пенов, доктор.
 2. Доц. Тодор Желязков Маринов, доктор – Председател

  Резервен член: Доц. Рашо Огнянов Макавеев, доктор

Външни членове:

 1. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн
 2. Проф. Димитър Танев Кайков, дн
 3. Проф. Йордан Костадинов Иванов, доктор, МГУ „Св. Иван Рилски“ София

  Резервен член доц. Огнян Кирилов Тишинов, доктор

 
Технически секретар: Цветелина Гергова-Манчева


Материали по защитата

 

 

 


 
Facebook Twitter Share