НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6119182 Картинка 852264 Картинка 8683520 Картинка 2175919 Картинка 4237215 Картинка 12041791 Картинка 7131585 Картинка 7451965 Картинка 4197599 Картинка 745576

Доц. Стефка Джобова с участие в Генералната асамблея на ICSSPE

Публикувано на 16 ноември 2023Доц. Стефка Джобова, преподавател от катедра „Водни спортове“ на Национална спортна академия, взе участие в Генералната асамблея на Международния съвет за спортна наука и физическо възпитание (ICSSPE).

Международният съвет за спортна наука и физическо възпитание (ICSSPE) е основан в края на петдесетте години на миналия век с цел поддържане на всеобхватна перспектива за различните направления в спорта, спортната наука и физическото възпитание, както и за насърчаване на постоянното сътрудничество между тях. Организацията обединява широк кръг от научни, образователни и професионални организации и създава възможност за интердисциплинарно сътрудничество. Национална спортна академия „Васил Левски“ е член на ICSSPE от 2005 година.

Доц. Джобова взе участие в двете сесии на Борда и Комисията по развитие на Международния съвет за спортна наука и физическо възпитание – ICSSPE, където беше представен новият изпълнителен директор – г-н Патрик Столпман. 

Като институционален представител на НСА „Васил Левски“, доц. Джобова участва и в Генералната асамблея на организацията. Водещи теми в първата сесия бяха международните военни конфликти и функционирането на международните спортни организации и конкретно на ICSSPE в условията на финансови ограничения и криза на човешките ресурси. Друга водеща тема и обект на дискусии бяха взаимоотношенията, включително и финансирането от Международния олимпийски комитет, Министерството на вътрешните работи на Германия и Сената на Берлин. 

Работата и развитието на Организацията през следващите две години се планира да бъдат посветени на партньорството с ЮНЕСКО и МОК и тяхната глобална инициатива за развиване на капацитет в спорта и здравето - Sport and health capacity development initiative.

Неизменна част от работата на Генералната асамблея бяха проведените избори за попълване на вакантните меса в Борда. Мандатът на доц. Стефка Джобова е в сила до 2025 година. Генералната асамблея приключи традиционно с връчването на почетното отличие „Ноел Бекер“, чиито носител през тази година е проф. Гудрун Дол Тепер за глобален принос в развитието на спорта.

 

 


 
Facebook Twitter Share