НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11269184 Картинка 1488298 Картинка 5152505 Картинка 7650837 Картинка 3583900 Картинка 3408954 Картинка 3575561 Картинка 653290 Картинка 9688817 Картинка 10164195

Публична лекция на проф. Михаил Михайлов, дн

Публикувано на 08 ноември 2023

Публична лекция на проф. Михаил Михайлов, дн

от Катедра „Теория на спорта“ – НСА, София на тема:

„Оптимизиране на натоварването на базата на критичната мощност“

 

Лекцията ще се проведе на 20.11.2023 г. в зала А4 от 14:00

 


 
Facebook Twitter Share