НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1171056 Картинка 3798135 Картинка 1706785 Картинка 1882624 Картинка 58021 Картинка 3774093 Картинка 5705869 Картинка 4925865 Картинка 3722954 Картинка 401657

Защита на дисертация Ива Николаева Найденова-Данчева

Публикувано на 04 ноември 2023

На 06.12.2023 г. от 15.30 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“,Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Ива Николаева Найденова-Данчева на тема:„Методика за интердисциплинарно обучение по учебния предмет - Физическо възпитание и спорт при ученици от начален етап на основна образователна степен ” за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“, към катедра „Теория на физическото възпитание“.

Научен ръководител: доц. Любомир Спасенов Борисов, доктор

Рецензенти: доц. Тодор Желязков Маринов, доктор

проф. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ „Климент Охридски“


Състав на научното жури:

Вътрешни членове:

  1. доц. Тодор Желязков Маринов, доктор
  2. доц. Владимир Тенев Чернев, доктор

Резерва: проф. Елеонора Михайлова Милева, дн

Външни членове:

  1. проф. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ „Климент Охридски“ - 1.3. Педагогика на обучението по…
  2. Проф. Ирен Йорданова Пелтекова, доктор – СУ „Климент Охридски“ - 1.3. Педагогика на обучението по…
  3. Доц. Даниела Иванова Томова – (ЮЗУ) - 1.3. Педагогика на обучението по…

Резерва: доц. Невена Докова Докова , доктор – (ЮЗУ) - 1.3. Педагогика на обучението по…

Технически секретар: Ирена Йорданова Цветанова

Изтеглете материали по защитата
 


 
Facebook Twitter Share