НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2081809 Картинка 9104797 Картинка 12267169 Картинка 876812 Картинка 461624 Картинка 7685076 Картинка 10057452 Картинка 10733588 Картинка 2734631 Картинка 10730651

Защита на дисертация Станислав Руменов Груев

Публикувано на 04 ноември 2023

На 06.12.2023 г. от 14.00 часа в зала А-3 на НСА „Васил Левски“,Студентски град ще се проведе публична защита на дисертационния труд на Станислав Руменов Груев на тема: „Усъвършенстване на обучението по спортни игри при ученици от прогимназиален етап ” за придобиване на образователната и научна степен “Доктор” в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по..., докторска програма „Физическото възпитание в образователната система“, към катедра „Теория на физическото възпитание“.

Научен ръководител: доц. Тодор Желязков Маринов, доктор

Рецензенти: доц. Корнелия Николаева Найденова, доктор

проф. Йордан Костадинов Иванов, доктор – МГУ


Състав на научното жури:

 
Вътрешни членове:

  1. доц. Любомир Спасенов Борисов, доктор
  2. доц. Корнелия Николаева Найденова, доктор

Резерва: доц. Владимир Тенев Чернев, доктор

 

Външни членове:

  1. проф. Спас Богданов Ставрев, доктор ( УНСС) - 1.3. Педагогика на обучението по…
  2. Проф. Йордан Костадинов Иванов, доктор – ( МГУ) – 7.6 Спорт
  3. Доц. Ваня Антонова Цолова, доктор – (МГУ) - 1.3. Педагогика на обучението по…

Резерва: проф. Георги Владимиров Игнатов, доктор – СУ „Климент Охридски“

Технически секретар: Ирена Йорданова Цветанова


Изтеглете материали по защитата

 


 
Facebook Twitter Share