НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8099733 Картинка 11609513 Картинка 1551712 Картинка 9831799 Картинка 305709 Картинка 7258076 Картинка 10113114 Картинка 1664600 Картинка 4578702 Картинка 9120031

Нов информационен сайт за студенти без родители

Публикувано на 14 септември 2023

Сайтът sampostigam.org съдържа полезна информация в помощ на ученици и студенти с един жив родител или без двама родители, такива отрасващи/отраснали в институция или поверени на близък роднина (попечител или настойник).

Платформата представя възможностите за финансова, материална и личностна подкрепа, които съществуват в България на държавно и частно ниво, за да бъде подпомогнато бъдещото развитие на тези студенти.

 


 
Facebook Twitter Share