НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8053214 Картинка 9792055 Картинка 11213719 Картинка 8225614 Картинка 7865874 Картинка 7805102 Картинка 4463990 Картинка 10985873 Картинка 10686134 Картинка 1911071

Програма за млади български учени, учили или работили в Швейцария

Публикувано на 04 септември 2023

На 21 август 2023 г. стартира подаването на проектни предложения за швейцарската подкрепа за насърчаване на млади учени (PROMYS), част от трите компонента в тематична област „Научни изследвания и иновации“ от Рамковото споразумение между правителството на Република България и Федералния съвет на конфедерация Швейцария.

Компонентът “PROMYS” е насочен към млади изследователи, които са учили или работили в Швейцария в продължение на поне една година като докторанти или постдокторанти и биха искали да продължат научната си кариера в България.

Безвъзмездните средства ще подпомогнат млади независими изследователи да създадат свой научноизследователски екип в България.

Повече информация може да намерите тук:
Promotion of Young Scientists in Central and Eastern Europe (PROMYS) (snf.ch)

 


 
Facebook Twitter Share